Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar için Sağlık Sigortası

GENEL BİLGİ

Türkiye’nin taraf olduğu, iki ve ya çok taraflı sosyal güvenlik antlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, bir yıllık ya da daha uzun sürelik oturma izni başvurularında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası sisteminden faydalanmayan yabancıların, yatarak tedaviyi ya da ayakta tedaviyi ve medikal harcamaları karşılayan özel sağlık sigortasının olması gerekir.

Tüm gerekliliklerin yerine getirildiği durumlarda, 18 yaş altı (aile sağlık sigortası kapsamına girmeyen) ve 65 yaş üstü yabancıların, oturma izni başvurularında özel sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmak isteyen yabancı öğrenciler, eğitim kurumlarına kayıt yaptırdıktan sonraki üç ay içerisinde sigorta başvurusunda bulunabilirler. Genel Sağlık Sigortası’na kaydolmamış öğrenciler, yatarak tedaviyi ya da ayakta tedaviyi karşılayan yıllık özel sağlık sigortası çıkarmalıdırlar.

ASGARİ STANDARTLAR

06.06.2014 tarihli 9 nolu Genelge’ye göre, oturma izni başvurusu için gerekli özel sağlık sigortasının gerektirdiği asgari standartlar aşağıdaki gibidir:

“İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.”

SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN İPTALİ

Sigorta sahibi, sağlık sigortası poliçesini;

Oturma izni süresini kapsayan yeni bir sigorta poliçesinin sunulması durumunda,
Otuma izninin iptali durumunda,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımlanan Genel Sağlık Sigortası’na kayıt yapıldığını gösteren belgelerin sunulması durumunda iptal edebilir.

Sigorta Kanunu 6458 sayılı kanunun 15. Maddesi’nde belirtildiği üzere, Türkiye’de ikamet eden gerçek ve ya tüzel kişi, bir Türk sigorta şirketi/işbirliği ya da yabancı bir sigorta şirketinin Türk şubesine yerel risklerini sigortalatmalıdır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sigorta sahibinin pasaport fotokopisi

Sigorta Prensipleri ve bireysel emeklilik, Türkiye’de ciddiye alınır ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce sıkıca kontrol edilir. Eğer yalan beyanla karşılaşırsanız lütfen Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile direkt iletişime geçiniz ve probleminizi bildiriniz.

Sağlık Sigortası Poliçesi fiyatı almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Sigorta planlarının 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı Genelge’de belirlenen asgari standartlara bağlı olduğuna ve oturma izni başvurularıyla uyumlu olduğuna lütfen dikkat ediniz. Sigorta sahibinin sağlık koşullarını da içeren bazı dış koşullar sebebiyle fiyatlar değişiklik gösterebilir.