Çalışma İzni Başvurusunun Ret Alma Nedenleri

Çalışma İzni Başvurusunun Ret Alma Nedenleri

Çalışma İzni Başvurusunun Ret Alma Nedenleri

Çalışma İzni Başvurusunun Ret Alma Nedenleri

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanunun 14.maddesi çalışma izni başvurularının ret nedenlerini tanımlar.

Genel bir kural olarak, gereken iş gücü iç pazardan temin edilebilecek durumdaysa, yabancıların çalışma izni başvuruları onaylanmayabilmekte. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurulan işin aynı kalitede kişi tarafından uygun olarak yapılıp yapılamayacağı hususunda çalışma izni başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Eğer çalışma izni olayı için piyasa ekonomik, coğrafi, sektöre özel konjonktürel değişiklikler – gelişmeler ya da iş piyasası ve hayatındaki gelişmeler uygun değilse bakanlık bu başvuruyu reddedebilmektedir. Çalışma izni başvurusu ulusal güvenlik, kamu düzeni, genel güvenlik, kamu çıkarı, genel etik ve genel sağlık gibi hususlardan dolayı reddedilebilmektedir.

Yurt içi başvurularda, geçerli bir ikamet izni eksikliği ret için bir neden olabilmektedir. Dahası, Yabancılar Hakkında Çalışma İzni Kanunu’nun 14. Maddesine göre, İçişleri Bakanlığı’nın olumsuz bir görüşü de ret için bir neden olabilmektedir.

Düzenlemenin 21.maddesine göre,  profesyonel hizmetler kapsamında değerlendirilen başvurularda, başvuran kişinin uzmanlık yoksun olması veya akademik nitelik standartlarını sağlamaması halinde bakanlık başvuruları reddeder. Çalışma izni başvurusu reddedildiğinde, 1 yıl içinde tekrar eden başvurular reddedilecektir.

Bakanlığın çalışma izinlerini reddetme ve iptal etmede ihtiyari yetkisi olmasına rağmen, ilgili taraflar yasal işlem başlatma hakkına sahiptirler. İlgili taraflar bakanlık kararından sonra 30 gün içinde başvuru yapabilir.